Rodiče jako ručitelé

Rodiče jako ručitelé

Dobrý večer jsem v insolvenci od října 2022 měl jsem úvěr na bydlení u Raiffeisenbank řádně jsem platil každý měsíc a jak se dozvěděli že jsem v insolvenčním řízení tak začli vymáhat zbylou částku po rodičích jsou totiž vedení jako ručitele jednání ze strany banky nechci tady rozebírat ale nechovali se moc vlídně ale proč píšu od 21.10.22 mají přihlášenou pohledávku v insolvenčním řízení a k tomu ještě chtějí celou zbývající částku po rodičích a ještě kvůli tomu musí k soudu co máme dělat děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

věřitelé mají ve smlouvě nebo v úvěrových podmínkách zpravidla upraveno, že vstup jejich klienta do insolvence je opravňuje k zesplatnění jejich pohledávky, a to bez ohledu na dosavadní stav jejího splácení.  Proto předpokládám, že banka postupovala v souladu s  tímto ujednáním a její postup je tak oprávněný. Protože v oddlužení lze předpokládat pouze částečné uspokojení pohledávky, je i uplatnění pohledávky vůči ručiteli ze strany banky zcela v pořádku. K zajištění splacení dluhu institut ručení ve smlouvách slouží. Vaše insolvenční řízení ručitele vůči bance nijak nechrání. V situaci, kterou popisujete, věřitel může pohledávku uplatnit ve Vašem insolvenčním řízení a zároveň ji může vymáhat i po ručitelích. Pokud ručitelé v průběhu Vašeho insolvečního řízení přihlášenou pohledávku nebo její část bance uhradí, vstupují v rozsahu  zaplacené pohledávky do insolvenčního řízení jako věřitel místo banky.