Půjčka v rodině

Půjčka v rodině

Dobrý den, před třemi lety se u sestry zjistilo, že má finanční problémy, několik exekucí. Půjčila jsem ji finance na zaplacení. Máme sepsanou smlouvu o půjčce. Její dcera ji také půjčila, ovšem formou takovou, že si vzala úvěr na sebe. Nyní jsme obě zjistily (já a neteř), že sestra se opět dostala do problémů a má mnoho exekucí nemalých částek. Chceme jí navrhnout insolvenci, jiné řešení už není. Můžeme do insolvence přihlásit také tyto naše dvě půjčky, když to jsou půjčky v rámci rodiny? Jdou do insolvence přihlásit takového obyčejné půjčky mezi lidmi? Předem děkuji za odpověď!

Odpověď

Dobrý den,

do insolvenčního řízení mohou přihlásit pohledávky i příbuzní dlužníka. Tito “rodinní” věřitelé mají stejné postavení jako ostatní věřitelé, nemohou jen hlasovat o způsobu oddlužení a nabývat majetek dlužníka, ledaže to dovolí soud. Vaše pohledávka je založena zmiňovanou smlouvou o (zá)půjčce. Vaše neteř ale nemůže podložit svoji pohledávku smlouvou o úvěru, kterou si vzala sama na sebe, protože dlužníkem z této smlouvy je ona a nikoliv její matka (za tento dluh odpovídá Vaše neteř, a to bez ohledu na to, že bude vůči její matce probíhat insolvenční řízení). Vaše neteř by musela (dodatečně) uzavřít smlouvu o zápůjčce se svojí matkou, nebo by jí její matka musela podepsat tzv. uznání dluhu (prohlášení dlužníka, že uznává dluh vůči věřiteli z titulu smlouvy o zápůjčce). K přihlášce pohledávky by pak Vaše neteř předložila buď smlouvu o zápůjčce, nebo uznání dluhu. Přihlášku pohledávky naleznete na https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR