Půjčka splacená ale insolvence dál běží

Půjčka splacená ale insolvence dál běží

Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Otec asi před 2 měsíci splatil celou částku půjčky ale insolvence mu běží dále. Je možné to nějak ukončit a jak postupovat? Nejmenovaná společnost to ani neoznámila, že je to splacené. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že do insolvenčního řízení Vašeho otce si přihlásili pohledávku i další jeho věřitelé. Jestliže došlo ke splacení některé celé pohledávky mimo insolvenční řízení, měl by věřitel o této skutečnosti informovat insolvenčního správce a soud, resp. by měl vzít zpět svoji přihlášku pohledávky. Soud by pak ukončil jeho účast v insolvenčním řízení a insolvenční správce by provedl přepočet poměru, podle kterého se budou rozdělovat budoucí splátky mezi zbylé věřitele. Pokud věřitel nevzal svoji přihlášku pohledávky zpět, ačkoliv byla jeho pohledávka zcela splacena, měl by Váš otec sdělit insolvenčnímu správci a soudu, že došlo k zaplacení/zániku pohledávky daného věřitele (součástí sdělení by měl být i doklad o zaplacení pohledávky). Insolvenční správce tuto informaci ověří, resp. vyzve věřitele, aby mu sdělil, zda došlo k zaplacení jeho pohledávky. Potvrdí-li věřitel zaplacení jeho pohledávky, insolvenční správce to oznámí soudu a ten vydá usnesení, jímž ukončí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení. Případný přeplatek by pak musel Váš otec vymáhat přímo od tohoto věřitele. Jestliže by byl tento věřitel jediným přihlášeným věřitelem v insolvenčním řízení Vašeho otce, soud by Vašeho otce zároveň osvobodil od placení zbylých pohledávek, přičemž právní mocí tohoto (osvobozujícího) usnesení by insolvenční řízení skončilo.