Průběh Insolvenčního řízení

Průběh Insolvenčního řízení

Dobrý den,mám dotaz týkající se plnění splátkového kalendáře .Splátkový kalendář byl KS schválen v srpnu 2019 ale návrh na insolvenci byl podán v Březnu 2019 , nevztahovala se tedy na něj novela z téhož roku ,především pak část o podmínce splnění 30% pohledávek.Nicméně žádost byla schválena i když celkové plnění mělo činit 31% všech pohledávek soud tedy schváli plnění splátkovým kalendářem,ale v průběhu dálších měsíců bylo vlivem korona krize moje plnění menší (ošetřovné při uzavření školských zařízení,omezení provozu v zaměstnání na 60% apod.) tedy né moji vinou . Ale podstatné je tedy to,že můj celkový příjem byl řádově nižšší tedy i splátky do splátkového kalendáře.A předpokládané plnění se tedy dostalo na částku né 31% ale spadlo na 21%. Insolvenční správkyně ve své zprávě tuto skutečnost uvádí jako dlouhodobé neplnění závazků i když doporučuje ponechání v insolvenčním řízení.
Otázka tedy zní , bude se i na mne v tomto případě vztahovat novela IZ z Června 2020 kdy dlužník nemusí splnit alespoň 30% svých závazků tak jak je uvedeno v pozdějším znění zakona z Dubna 2020 .Nebo bude po 60měsících vydáno rozhodnutí o nesplnění splátkového kalendáře ?Mám někoho s touto skutečností obeznámit jako insolvenčního správce nebo soud ?
Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud bylo rozhodnutí o Vašem úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku před 1.6.2019, tak byste musel za běžných okolností splatit za 5 let min. 30% nezajištěných závazků. Vzhledem k mimořádným okolnostem (pandemie koronaviru) byl přijat zákon, podle kterého může být osvobozen i dlužník, který nebyl schopen splatit alespoň 30% nezajištěných závazků z důvodu negativních dopadů pandemie koronaviru na jeho příjem. Laicky řečeno soud osvobodí dlužníka, který nesplatil ani 30% nezajištěných závazků, protože měl díky koronaviru nižší příjem (např. pobíral náhradu mzdy, ošetřovné, podporu v nezaměstnanosti). Do tohoto scénáře zcela zapadáte, takže by zatím nemělo dojít ke zrušení oddlužení. Jestliže insolvenční správkyně uvádí, že dlouhodobě neplníte své povinnosti, resp. že neplatíte dostatečné splátky, aniž by vysvětlila, že je to způsobeno poklesem Vašeho příjmu díky pandemii koronaviru, doporučoval bych, abyste soudu napsal své vyjádření k tomu, proč platíte méně (že došlo k omezení provozu, že jste pobíral jen 60% mzdy, pak ošetřovné). K tomuto vyjádření přiložte doklady o Vašich příjmech od září 2019 do současnosti, aby si soud mohl udělat obrázek o tom, proč Vaše příjmy poklesly, resp. aby si ověřil, že ke snížení Vašich příjmů došlo v souvislosti s pandemií koronaviru.