Průběh insolvence řešené konkurzem

Průběh insolvence řešené konkurzem

Dobrý den, máme sousedku, která nám činí ze života peklo a dlouhodobě neplatí za byt (jsme SVJ), neplatí dlouhodobě ani jiné své závazky, má množství exekucí a je proti ní vedeno několik přestupkových řízení, probíhá také prověřování oznámení o podezření ze spáchání několika trestných činů. Jediná naše naděje na klid v domě je prodej jejího bytu, na který je rovněž vedena exekuce. Když se blížila dražba jejího bytu (na základě EXE titulů pro neplacení SVJ), banka, které dluží na hypotéce, podala insolvenční návrh, čímž došlo k zastavení běhu dražby jejího bytu. Sousedka však s insolvenčním soudem nekomunikuje, nepřebírá ani poštu. Nemá žádný příjem, dlouhodobě nepracuje a věřitelů má několik. Zatím se jedná o fázi před rozhodnutím o úpadku, kdy se do insolv. řízení přihlásilo několik věřitelů se svými pohledávkami a soud nařídil jednání, kam předvolal navrhovatele a sousedku. Je předpoklad, že se sousedka k soudu na jednání nedostaví. Chtěla bych vědět, zda je pravděpodobné, že insolvenční řízení skončí konkurzem na její majetek, tedy na předmětný byt, jak dlouho to přibližně trvá, než k prodeji bytu dojde a především k jejímu vystěhování a jaký lze očekávat procesní průběh, než k prodeji bytu dojde. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

je zřejmé, že soud vydá usnesení o úpadku dlužnice. K tomu může dojít nejdříve po nařízeném jednání (příp. i během jednání). Po rozhodnutí o úpadku budou mít věřitelé lhůtu 2 měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky za dlužnicí do insolvenčního řízení. Během této doby provede insolvenční správce mj. soupis majetku dlužnice a nechá ocenit její nemovitost znalcem. Po uplynutí lhůty pro přihlášení pohledávek, bude-li jako způsob řešení úpadku zvolen konkurz (ten bude zvolen, nepodá-li dlužnice v zákonné lhůtě návrh na povolení oddlužení a soud jí nepovolí oddlužení), proběhne přezkumné jednání (insolvenční správce předloží seznam přihlášených pohledávek s vyjádřením, zda některé pohledávky popírá a z jakého důvodu; to samé právo má dlužnice) a následně schůze věřitelů. Poté bude docházet k samotnému prodeji majetku dlužnice. Jak dlouho bude trvat prodej jejího majetku (zejm. nemovitosti), to nelze předjímat. Může to trvat několik měsíců, může to ale trvat i více než rok. Pokud se dlužnice z bytu dobrovolně neodstěhuje, bude muset nový majitel podat žalobu na vyklizení a poté nechat nařídit tzv. exekuci vyklizením (bytu). Novému majiteli tak může trvat i rok (i více), než se mu podaří dostat dlužnici z bytu pryč. Délka celého procesu může být značně ovlivněna chováním dlužnice. Bude-li obstruovat a odvolávat se proti každému usnesení a bude-li podávat různé návrhy, bude vše trvat mnohem déle (klidně i roky), než se ji podaří z bytu vystěhovat.