Prověřování dlužníka

Prověřování dlužníka

Dobrý den Rád bych se zeptal ohledně koupě nemovitosti – bylo mi právníkem řečeno, že je možné, pokud bude na prodejce vyhlášen konkurz, že může insolvenční správce zpětně (až 5 let) prověřovat dlužníkovo nakládání s majetkem a v případě pochybností i potenciální prodej nemovitosti anulovat a nemovitost nám, coby kupujícímu zabavit. Další výklad od jiného právníka je, že se to týká pouze podezřelých prodejů za zlomek ceny, osobám blízkým, apod, kde je evidentně úmysl skrýt majetek před věřitelem. Jaká je podle Vás běžná praxe? Děkuji za odpověď

Odpověď

Insolvenční správce dlužníka může prověřovat, zda dlužník neučinil v posledních 5 letech nějaký neúčinný právní úkon, resp. úkon zkracující věřitele. Za takový úkon se považuje zejména bezúplatný převod (darování) nemovitosti na osobu blízkou, nebo úplatný převod (prodej) za nápadně nízkou cenu. Pokud jste jako kupující zaplatil za nemovitost dlužníka tzv. obvyklou (tržní) cenu, pak není pravděpodobné, že by tento převod (prodej) považoval insolvenční správce za neúčinný právní úkon. Pokud by na Vás přesto podal insolvenční správce žalobu, mohl byste se u soudu bránit zejm. tvrzením a doložením, že jste nemovitost koupil za obvyklou (tržní) cenu. Soud by poté zhodnotil všechna tvrzení a důkazy a buď by žalobu zamítnul, nebo by jí vyhověl.