prováděcí předpis

prováděcí předpis

Dobrý den, jsem v insolvenci od 3/2019. Vstupovala jsem do oddlužení na můj návrh jako fyz. osoba, a jako invalidní st.I. a v průběhu mě byl přiznán ID st. II. Veškeré moje příjmy, ale i dluh za bývalým manželem z vypořádání SJM, odchází ins. správkyni. Mám oddlužení splátkovým kalendářem se zpeněžení majetkové podstaty, přestože jsem nic nezatajila a všichni věřitelé měli podané přihlášky, jako nezajištěné. Ins. návrh spojen s návrhem na povolení oddlužení a Vyhláška o zahájení řízení 8/2018. Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení a Ustanovení správce 10/2018. Osobní jednání a veškeré soupisy u správkyně 18/12/2018, od tohoto období jsem nic nepodepisovala. Přesto jsem v ins. rejstříku zjistila, že byla zveřejněna 2/1/2019 zpráva pro oddlužení – soupis majetku, seznam přihlášených pohledávek (přehledový list), aj. z 18/12/2018 s mým podpisem a 21/1/2019 zpráva pro oddlužení – soupis majetku, atd. z 20/1/2019, bez mého podpisu. V průběhu zveřejnění, obou zpráv pro oddlužení, byla zveřejněna 7/1/2019, z téhož dne Vyhláška o zprávě o přezkumu a zprávě pro oddlužení. Soud vyzval správkyni 12/2/2019, aby doložila můj písemný souhlas s kombinací oddlužení plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty. Ins. správkyně na soud doložila už jen sdělení 22/2/2019, zveřejněno 25/2/2019 – naskenované dokumenty o záznamu z jednání dlužníka ze dne 18/12/2018. Po té bylo již Usnesením o schválení oddlužení rozhodnuto, jak jsem uvedla 3/2019. Byl prováděcí předpis v souladu s ins. zákonem? Měla jsem zprávu pro oddlužení – soupis majetku, aj. ze dne 20/1/2019 rovněž podepisovat a ta měla být až po té přezkoumána? Především i proto, že mě bylo doručeno – Usnesení ze dne 21/1/2019 o částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele, čímž se mě snížila celková pohledávka. Stejný den, kdy byla zveřejněna druhá zpráva pro oddlužení 21/1/2019, která byla vyhotovena ins. správkyní dne 20/1/2019, bez mého podpisu a ještě před vydáním Usnesení o částečném zpětvzetí přihlášky pohledávky věřitele, ze dne 21/1/2019. Usnesení nebylo ani zveřejněno. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

podle insolvenčního zákona a prováděcí vyhlášky je podpis dlužníka vyžadován na Záznamu jednání s dlužníkem a dále na Seznamu přihlášených pohledávek – v části přehled přihlášených pohledávek s uvedením popěrných úkonů dlužníka. Uvedené listiny předkládá správce insolvenčnímu soudu spolu se Zprávou pro oddlužení, na které není podpis dlužníka vyžadován. Stejně tak není podpis dlužníka vyžadován ani na Vámi zmiňovaném seznamu majetku ani dalších formulářích, které správce na soud předkládá.

V insolvenčním rejstříku jsem dohledala, že  Záznam o jednání s dužníkem a Seznam přihlášených pohledávek-přehled přihlášených pohledávek s uvedením popěrných úkonů dlužník, které jsou opatřeny Vaším podpisem, jsou datovány  18.12.2018. Právě  v citovaném Záznamu o jednání s dlužníkem je obsažena Vaše žádost o oddlužení kombinací  splátkového kalendáře a zpeněžením majetku. A soud oddlužení takto schválil.