Uplatnění dluhu u ručitele či spoludlužníka

Uplatnění dluhu u ručitele či spoludlužníka

Krásný dobrý den , obracím se na vás s prosbou o radu. Byl jsem oddlužen Detail
Obchodní rejstřík
Spisová značka:
……… / 2018 Vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Jméno/název:
……..
IČ:
……..
Rodné číslo / Datum nar.:
…………
Sídlo společnosti:
…………..
Stav řízení: povoleno oddlužení
Řádně plním svůj splátkový kalendář co mi byl určen soudem.V min týdnu začala mého bratra kontaktovat urputně instituce ohledně mé pohledávky která vznikla někdy před lety u unicreditu, kde mi je vedený jako spoluručitel. Jsem přesvědčen, ze se splácí v inso.s tím ze se odkazují na zbylou částku 50.000 a chtějí ji urgentně uhradit. Volal jsem též svému IS, ale ten mi sdělil, že není můj právník a zavěsil. Nevím,zda v tomto případě hraje roli i promlčení lhůta popř.jak dále postupovat abychom nešlápli vedle osobně mám pocit ze nemohu upřednostňovat věřitele a zároveň nechci narušit rodinné vztahy.
Hezky den

Odpověď

Dobrý den,

vy samozřejmě žádného věřitele upřednostňovat nemůžete a předpokládám, že věřitel po Vás plnění nepožaduje. Plnění další zavázanou osobou není upřednostňováním věřitele. Jestliže Váš bratr je účastníkem smluvního vztahu a to jako ručitel nebo spoludlužník, jeho povinnost vůči věřiteli není vaším oddlužením dotčena. To znamená, že i přes vaše oddlužení po něm věřitel může požadovat popř. i uplatňovat nároky ze smlouvy.    Otázku promlčení nároku věřitele není možné bez smluvní dokumentace a znalosti dalších kroků ze strany věřitele a dlužníka posoudit. Proto doporučuji, aby Váš bratr s příslušnými doklady kontaktoval  advokáta nebo např. občanskou poradnu v místě bydliště.