Prořekla jsem se že chci jít do inslovence

Prořekla jsem se že chci jít do inslovence

Přeřekla jsem se a řekla společnosti že chci jít do insolvence , na to mi pan řekl že se postará o to aby mi insolvenci nedali , a že to půjde na polici a k soudu , jak to doopravdy je ? , v pátek jdu na insolvenční odělení řešit své dluhy děkuji

Odpověď

Dobrý den,

samotný fakt, že dlužník svou situaci řeší oddlužením, není důvodem pro vedení trestního řízení. To je relevatní pouze v případě,  že byste svým jednáním naplnila znaky některého z trestných činů. V takovém případě by  podání trestního oznámení bylo opodstaněné.  Vedle trestního oznámení může věřitel v insolvečním řízení namítat, že na straně dlužníka jsou skutečnosti, které by odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení tedy zejména pokud dlužník podáním návrhu sleduje nepoctivý záměr nebo pokud lze předpokládat lehkomyslný nebo nedbalý přístup dlužníka k plnění povinností v oddlužení.

Doporučji, abyste všechny okolnosti vzniku vašeho zadlužení, důvody uzavření jednotlivých závazků a průběh  jejich splácení  a příčiny platební neschopnosti probrala se zpracovatelem návrhu a zvážili případná rizika.