Promeškání lhůty do insolvence

Promeškání lhůty do insolvence

Dobrý den,
rozsudkem soudu mi byla přiznána nemajetková újma za ublížení na zdraví, napadení se stalo v červnu 2020, rozsudek vydán v květnu 2021, stále není pravomocný. Bohužel obviněná je od listopadu 2020 v insolvenčním řízení a doba pro podání pohledávek skončila v březnu 2021 a já tuto pohledávku nepřihlásila. Můžu po nabytí právní moci rozsudku podat eventuálně exekuci na tuto pohledávku, nebo mám kvůli nepodání do insolvence smůlu?
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

domnívám se, že Vámi popsaná pohledávka má charakter pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou ( ust. § 169 odst. 1 písm.b) zák. č. 182/2006 Sb). Tyto pohledávky se do insolvečního řízení nepřihlašují, tudíž se na ně nevztahuje ani lhůta pro přihlášení pohledávek.   Naopak tyto pohledávky můžete uplatnit kdykoliv v průběhu řízení. Uplatňujíse u osoby, která má dispoziční oprávnění k majetkové podstatě a jejich uplatnění je třeba dát  na předepsaném formuláři na vědomí insolvečnímu správci. Formulář naleznete zde   https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR