Prodej vozu v insolvenci

Prodej vozu v insolvenci

Dobrý den rád bych se jen zeptal, bylo mi schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře a vozidlo které jsem vlastnil bylo sepsáno do soupisu majetku. Tudíž dispoziční práva mám k tomuto vozu. Mohu toto vozidlo prodat a peníze z prodeje samozřejmě použít pro ins. správce?

Odpověď

Dobrý den,

v řízeních, v nichž bylo rozhodnutí/usnesení o úpadku zveřejněno v insolvenčním rejstříku po 31.5.2019, je možné schválit oddlužení buď jen zpeněžením majetkové podstaty (prodej majetku), nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Soud Vám tedy musel schválit oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V tomto usnesení označil soud majetek, který je určen k prodeji, je-li takový (soud může označit konkrétní majetek, nebo může odkázat na soupis majetku). I kdyby soud v usnesení o schválení oddlužení neuvedl Váš vůz jako majetek určený k prodeji, i tak by k němu měl dispoziční oprávnění Váš insolvenční správce. Dispoziční oprávnění k vozu byste získal, pokud by insolvenční správce tento vůz vyňal z majetkové podstaty. Prodat vůz můžete buď a) se souhlasem insolvenčního správce, nebo b) poté, co jej insolvenční správce vyjme z majetkové podstaty (musel byste podat u insolvenčního správce návrh na vynětí vozu z majetkové podstaty).