Prodej RD v insolveci

Prodej RD v insolveci

Dobrý den, do majetkové podstaty padla povolina domu, kezry se nachází na Slovensku. Tak se chci zeptat, jak se ro bude prodávat. Můj I.S říká, že kupující nejprve pošle peníze a pak se podepisuje kupní smlouva. Jak ro twdy je? Mužů RD prodat sama? Už nam to osradilo hodně kupců. Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

jedná-li se o majetek, který slouží k zajištění pohledávky, pak se prodej uskutečňuje podle pokynů zajištěného věřitele. Tento věřitel určuje, jakým způsobem a za jakých podmínek se má majetek zpeněžit (prodat). Nejedná-li se o majetek sloužící k zajištění pohledávky, rozhodují o způsobu zpeněžení a podmínkách prodeje majetku věřitelé, resp. věřitelstký výbor. Jednou z variant prodeje je skutečně zaplacení kupní ceny ke dni podpisu kupní smlouvy. Sama RD prodat nemůžete, protože oprávnění nakládat s tímto majetkem má nyní pouze Váš insolvenční správce a jedině on může jako “vlastník” uzavřít (podepsat) kupní smlouvu. Pokud byste přesto sama uzavřela s nějakým kupcem kupní smlouvu na tuto nemovitost, jednalo by se o neplatnou smlouvu a katastrální úřad by nezapsal vlastnické právo kupce do katastru nemovitostí.