prodej podílu baráku

prodej podílu baráku

jsem v insolvenci a mám 1 pětinu baráku ostatní sourozenci to prodali a na mě ted tlačí většinový podílník abych se vystěhoval že bude dělat rekonstrukci má na to právo a když to budu moct prodat peníze dostane správce nebo já

Odpověď

Dobrý den,

i když jste jen minoritní spoluvlastník nemovitosti, máte plné právo nemovitost užívat a majoritní spoluvlastník nemůže omezovat Vaše vlastnické právo (nemůže Vás nutit, abyste dům opustil). Majoritní vlastník může provádět rekonstrukci domu a má právo požadovat od Vás, abyste se na nákladech na rekonstrukci přiměřeně podílel, resp. může od Vás zpětně požadovat přiměřenou částku/náhradu.

Standardně prodává majetek dlužníka insolvenční správce, ledaže se Vaše insolvenční řízení řídí právní úpravou platnou do 31.5.2019 a soud Vám schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře. V takovém případě Vám zůstalo zachováno dispoziční oprávnění k Vašemu majetku (podílu na nemovitosti) a můžete si ho sám prodat a nemusíte částku získanou prodejem tohoto majetku vydat insolvenčnímu správci. Jestliže se však Vaše řízení řídí právní úpravou platnou od 1.6.2019, pak by měl majetek zpeněžit (prodat) insolvenční správce, ledaže soud tento majetek neoznačil v usnesení o schválení oddlužení jako majetek, který se bude zpeněžovat. V takovém případě ho můžete prodat sám a částku získanou prodejem tohoto majetku nemusíte vydat insolvenčnímu správci.