Prodej nemovitosti

Prodej nemovitosti

Dobrý den, pokud jsem v exekuci již dobrovolně uhradila téměř polovinu, jistina byla 49000,-,Kč, celkem exekutor požaduje 217000,-kč. Uhradila jsem 90 000,-ke
Další pohledávka je dluh na zdravotním pojištění ve výši cca 8000,-kč. Může dát exekutor souhlas k prodeji mě nemovitosti, může insolvenční soud schválit oddlužení pouze splátkovým kalendářem bez prodeje nemovitostí nebo o všem rozhoduje pouze exekutor? Děkuji Vám za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

dokud není zahájeno insolvenční řízení, rozhoduje o prodeji majetku exekutor. V exekučním řízení exekuční soud na návrh povinného (dlužníka) zastaví exekuci prodejem nemovitosti povinného (dlužníka), pokud se nejedná o nemovitost sloužící k zajištění pohledávky, jistina všech pohledávek, pro které byla nařízena exekuce, nepřesahuje částku 100 000 Kč a zároveň má povinný (dlužník) v této nemovitosti bydliště.

Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení již exekutor nesmí provádět úkony směřující ke zpeněžení (prodeji) majetku. V insolvenčním řízení dochází ke zpeněžení (prodeji) majetku dlužníka podle pravidel insolvenčního zákona. Jedná-li se o majetek, který slouží k zajištění některé pohledávky, dochází k jeho prodeji na pokyn věřitele, v jehož prospěch je majetek zajištěn, přičemž tento zajištěný věřitel určuje podmínyk prodeje (zejm. způsob prodeje a nejnižší cenu). Jedná-li se o majetek, který neslouží k zajištění žádné pohledávky, zpeněžuje majetek insolvenční správce podle pokynů věřitelského výboru, který rovněž určuje podmínky prodeje (zejm. způsob prodeje a nejnižší cenu).

Insolvenční soud může schválit oddlužení pouze plněním splátkového kalendáře (tedy bez prodeje majetku) jedině v případě, že tento způsob oddlužení odhlasují nezajištění věřitelé. Nezajištění věřitelé však v praxi v drtivé většině případů o způsobu oddlužení nehlasují a v takovém případě musí soud ze zákona schválit oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku. Aby nedošlo ke zpeněžení nemovitosti v insolvenčním řízení, muselo by dojít k zaplacení 100% zjištěných pohledávek dříve, než by insolvenční správce nemovitost prodal.