Proč si nemůžu vzít nic 6 let po skončení insolvence

Proč si nemůžu vzít nic 6 let po skončení insolvence

Proč si nemůžu vzít ani blbý televizor na splátky po 6-ti letech po skončení insolvence?

Odpověď

Dobrý den,

pravděpodobně to bude z toho důvodu, že máte stále negativní záznam v registrech, přičemž tím registrem nemám na mysli insolvenční rejstřík (z toho jste byla vymazána po uplynutí 5 let od skončení oddlužení), ale bankovní a nebankovní registr a registr Solus, což jsou oficiální registry, do kterých nahlíží banky a poskytovatelé spotřebitelského úvěru při žádosti o úvěr. Skutečnost, že jste prošla procesem oddlužení a že Vám bylo přiznáno osvobození od placení zbylých pohledávek, nemá za následek výmaz Vašich údajů z bankovního a nebankovního registru a z registru Solus. Můžete si nechat vystavit výpisy z těchto registrů (www.cbcb.cz, www.llcb.cz, www.solus.cz), abyste zjistila, jací věřitelé zadali do registrů Vaše údaje, a s těmito věřiteli pak můžete vyjednávat o podmínkách, za kterých by Vás z registrů vymazali. Domnívám se však, že tito věřitelé budou požadovat doplacení dluhu, nebo jeho části.