Přiznání invalidního důchodu 4 roky zpětně

Přiznání invalidního důchodu 4 roky zpětně

Dobrý den,
chci že zeptat, pokud má člověk schválené oddlužení 1 rok a platí je pouze z daru 2400kč, protože není výdělečně činný ze zdravotních důvodů.
Nyní mu přiznají invalidni důchod, ale 4 roky zpětně stupeň 3.
Tahle částka invalidního důchodu mu zůstane, nebo mu zůstane za 3 roky před oddlužením a rok co je v odpuzení se bude krátit, nebo vezmou vše,??
Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vyplatí s největší pravděpodobností celý doplatek důchodu na účet insolvenčního správce. Jelikož se tento příjem dá považovat za tzv. mimořádný příjem a takový příjem je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci, je/bude postup ČSSZ správný. Může ale existovat názor, že by měla být insolvenčnímu správci vyplacena pouze část tohoto doplatku, a to část odpovídající zabavitelné částce, jaká by byla sražena v případě, že by byl důchod přiznán od začátku a prováděly se z něj exekuční či insolvenční srážky. Bude-li celý doplatek důchodu vyplacen na účet insolvenčního správce, může dlužník podat u insolvenčního správce návrh na vynětí části důchodu z majetkové podstaty, a to v rozsahu odpovídající nezabavitelné částce, na kterou by měl dlužník nárok, pokud by mu byl důchod přiznán od začátku a prováděly by se z něj exekuční či insolvenční srážky. Zároveň by měl dlužník podat u insolvenčního soudu návrh na vydání předběžného opatření, které by insolvenčnímu správci zakázalo vyplatit tento mimořádný příjem (doplatek důchodu) věřitelům, a to do doby pravomocného rozhodnutí o návrhu na vynětí části důchodu z majetkové podstaty.