Příspěvek na péči – insolvence

Příspěvek na péči – insolvence

Jsem druhý rok v insolvenci. Moje matka má 87 let, uvažujeme o příspěvku na péči, celodenně se o ni starám (já jsem již ve starobním důchodu). Prosím, podléhá příspěvek na péči insolvenčním srážkám – splátkovému kalendáři?

Odpověď

Dobrý den,

v tomto případě by se příspěvek na péči počítal jako Váš další příjem a insolvenční srážky by se prováděly (počítaly) ze součtu Vašich příjmů (Váš důchod+příspěvek na péči od Vaší matky). Příspěvek na péči by se nezahrnoval do příjmů pro oddlužení pouze v případě, že by dlužníkem byla Vaše matka, resp. že by insolvenční řízení probíhalo vůči ní.