Příspěvek na péči

Příspěvek na péči

Dobrý den,
jsem v insolvenci (zbývá mi poslední půl rok k úplnému oddlužení, předpokládané plnění je 80%). Pracuji na 0,8 úvazku, po celou dobu oddlužení. Zkrácený úvazek mám z důvodu, že se zároveň s tetou staráme o babičku, která má 2. stupeň příspěvku na péči (4400,- Kč). Teď jsem byla soudem vyzvána, abych doložila, zda aktivně usiluji o práci na celý úvazek a případně doložila výši příspěvku na péči (ten ale nepobírám já, ale babička, která z něj hradí další péči, kterou nezastaneme v rodině, jako je např. doprovod k lékaři a pod.). Teď se dostávám k dotazu. Může soud operovat s příspěvkem na péči, který pobírá jiná osoba, přestože se o ni částečně starám?

Odpověď

Dobrý den,

jestliže nemůžete pracovat na plný pracovní úvazek z důvodu, že se podílíte na péči o Vaši babičku, měla by Vám babička z toho příspěvku na péči vyplácet určitý podíl (např. jednu třetinu). Takový příjem (jde de facto o náhradu mzdy za dobu, kterou nemůžete strávit v zaměstnání) už podléhá insolvenci, resp. by se tato částka měla přičíst k Vaší mzdě a ze součtu těchto příjmů by se Vám měla provést insolvenční srážka, jako by se jednalo o jeden příjem. Možná právě proto zajímá soud výše příspěvku na péči. Doložte tedy soudu jeho výši a sdělte mu, kdo všechno se o babičku stará, aby soud nemohl celý příspěvek na péči považovat za Váš příjem.