Připojení se k insolvenčnímu návrhu z pozice věřitele

Připojení se k insolvenčnímu návrhu z pozice věřitele

Dobrý den, nemohu se nějak zorientovat, tak bych prosil o radu. Jde o insolvenční řízení KSOS 22 INS 10133/2022, ke kterému jsem se pokusil sám za sebe připojit. Bohužel oslovená AK si řekla pro mě nesmyslnou částku (desítky tisíc), tak jsem si řekl, že to prostě zkusím sám a něčemu se trochu přiučím. Tak jsem učinil a soud elektronicky obeznámil o existenci mé pohledávky (poslední písemnost v daném výpisu). Jelikož jsem pohledávku už beztak odepsal, prostě jsem si řekl, že to zkusím…

Má otázka ale zní, když jsem za tímto účelem vytvořil vlastní dokument, musím ještě paralelně vyplnit a odeslat formulář “Přihláška pohledávky” (https://isir.justice.cz/isir/common/stat.do?kodStranky=FORMULAR)? Nerad bych totiž podání provedl duplicitně.
V celé řadě článků na internetu se totiž píše, že “Přihlášku pohledávky lze podat POUZE na formuláři[2], přičemž náležitosti formuláře a jeho závaznou podobu určuje prováděcí právní předpis[3].” (https://www.epravo.cz/top/clanky/prihlaska-pohledavky-v-insolvencnim-rizeni-1cast-112896.html). Z tohoto pramení mé zmatení, protože mi není jasné, jestli tedy mám pohledávku znovu podat ještě na tomto formuláři nebo soudu postačí původní vyhotovení. Inspiroval jsem se dle dříve vložených písemností od jiných věřitelů, které jsou pod danou spisovou značkou vedeny. Jenže nevím, jestli oni tento formulář také podávali. Děkuji za radu.

Odpověď

Dobrý den,

Vámi zmíněné sdělené věřitele i existeci pohledávky vůči  dlužníku nenahrazuje přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení. Pohledávku lze přihlásit pouze na předepsaném formuláři, jak jste sám uvedl, a soudu musí být doručena ve dvou vyhotoveních. Pro “inspiraci” se můžete podívat na přihlášky ostatních věřitelů, které najdete v oddíle P-Přihlášky daného insolvenčního řízení.