Přímý prodej nemovitosti

Přímý prodej nemovitosti

Dobrý den, jak postupovat v případě, že existuje kupec, který by nemovitost chtěl koupit na základě kupní smlouvy, majitel je insolvenci, nemovitost byla několikrát bez úspěchu drazena. Může majitel požádat insolvenční soud o povolení přímého prodeje? Co se stane pokud majitel nemovitost prodá a peníze z prodeje zašle insolvenčnímu správci? Kupní cena pokryje veškeré pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení.

Odpověď

Dobrý den,

dlužník, vůči kterému probíhá insolvenční řízení, nemůže nakládat se svým majetkem. Dispoziční oprávnění k majetku dlužníka má v průběhu insolvenčního řízení insolvenční správce (kupní smlouva uzavřená přímo dlužníkem by tak byla neplatná). Dlužník může oznámit insolvenčnímu správci, že má kupce na jeho nemovitost (k takovému oznámení je vhodné přiložit prohlášení kupce, že má zájem o koupi nemovitosti dlužníka), nebo může insolvenčního správce kontaktovat přímo zájemce o nemovitost. Insolvenční správce pak požádá věřitelský výbor a soud o souhlas s prodejem nemovitosti mimo dražbu tomuto zájemci. Schválí-li věřitelský výbor a soud takový způsob prodeje, uzavře insolvenční správce, jakožto osoba s dispozičním oprávněním k majetku dlužníka, s kupcem kupní smlouvu.