PŘIHLÁŠENÍ Věřitelé

PŘIHLÁŠENÍ Věřitelé

Dobrý den, blíží se mi den kdy věřitelům vyprší lhůta pro přihlášení pohledávek . Na Czech pointu jsem si před podáním žádosti o insolvenci vyjela výpis kde bylo 19 exekuci… V tuto chvíli jich na insolv. rejstříku je 23…
Ty 4 nové jsou přihlášené od 4 různých věřitelů avšak jsou ve všech naprosto totožné jak data vzniku dvou dluznych položek tak i jejich částky…
To Jako může jednu a tutéž pohledávku přihlásíte kdo a kolikrát chce?!,
Nedává mi to smysl…
A ještě mám otázku…
OD chvíle určení insolv. Správce mu náleží 1089kc /měsíc…. To je v pořádku, jen mě zajímá zda si je on sám vezme z té zábavné (a větší) části mě mzdy nebozda mu musím platit extra z toho malaco mi každý měsíc zůstává?!
A poslední věc..jak mohu docílit toho abych měla pevně danou částku která mi bude měsíčně strhavana na insolvenci.?,

Odpověď

Dobrý den, paní Gebauerová,

do insolvenčního řízení si může přihlásit pohledávku každý věřitel. To ale neznamená, že je v pořádku, pokud si dva či více různých věřitelů přihlásí stejnou pohledávku. Přihlášené pohledávky podléhají přezkumu. Nejdříve přezkoumává přihlášené pohledávky insolvenční správce (IS) a poté může přihlášené pohledávky popřít (neuznat) co do výše, důvodu či pravosti i dlužník, a to na osobním pohovoru s IS. Popře-li dlužník, nebo IS nevykonatelnou pohledávku (tj. pohledávka, která nebyla dosud přiznána pravomocným rozhodnutím soudu či jiného orgánu), může věřitel podat žalobu na určení pohledávky. Popře-li dlužník vykonatelnou pohledávku (tj. pohledávka, která již byla přiznána pravomocným rozhodnutím soudu či jiného orgánu, a může být již nařízena exekuce), musí podat žalobu na určení takové pohledávky, jinak nebude mít jeho popření žádný účinek, ledaže by takovou pohledávku shodně popřel i IS (v takovém případě by žalobu na určení pohledávky podal IS).

Odměnu IS platí dlužník v první fázi (tj. od povolení oddlužení do schválení oddlužení, což obnáší zhruba 5 měsíců) z nezabavitelné částky, kterou mu vyplácí plátce příjmu (zaměstnavatel či ČSSZ). V druhé fázi (tj. od okamžiku, kdy plátce příjmu začne provádět insolvenční srážky) si IS “bere” odměnu z provedené srážky (dlužník tedy nad rámec insolvenční srážky již nic neplatí).

Dlužník může v insolvenčním návrhu, nejpozději na osobním pohovoru s IS, navrhnout paušální (pevnou) splátku. Soud však nemusí takové žádosti vyhovět a může rozhodnout, že budou prováděny “klasické” insolvenční srážky.