Přihlášení pohledávek po termínu

Přihlášení pohledávek po termínu

Dobrý den, 28. 8. 2019 insolvenční soud rozhodl a zároveň zveřejnil rozhodnutí o povolení oddlužení a vyzval věřitele: Soud vyzývá věřitele, a) k přihlášení pohledávek ve lhůtě 2 měsíců ode dne zveřejnění tohoto usnesení, pokud tak již neučinili; k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nebude přihlížet a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Dne 29.10 2019, 1.11 2019 a 7.11 2019 byly připsány ještě pohledávky do ins.řízení, chtěla bych se tedy optat zda budou platné, i když přišly až po 28.10 2019?, nebo budou neplatné pro pozdní přihlášení? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Pro posouzení včasnosti přihlášek pohledávek je rozhodné datum, kdy byly soudu doručeny, popř. kdy byly předány k poštovní přepravě, nikoliv datum zveřejnění přihlášek v insolvenčním rejstříku.