Přihlášení dlužného výživného

Přihlášení dlužného výživného

Dobrý den, máme s manželem schválené oddlužení od 11/2022. Do návrhu jsme uvedli odhadované dlužné výživné ve výši 150tis. Bohužel manžel nemá všechny podklady, úhrady (to co manžel měl se ztratilo při stěhování do naší společné domácnosti), rozsudky a ani přehled o hrazeném výživném bývalé manželce na děti, které bylo stanoveno od 6/2010. Při dávání podkladů k sepsání návrhu na oddlužení jsme vycházeli z rozsudku z roku 2018,kdy proběhlo zvýšení výživného a nedočetla jsem se tam, že by matka dětí uváděla nějaké dlužné výživné z dřívější doby. Jelikož manžel zvýšené výživné nehradil, uvedla jsem pouze dluh vzniklé zvýšením výživného. Teď nám ins. správkyně zaslala email, že máme doložit doklady o úhradě, protože matka dětí vyčíslila dlužné výživné o 100%vyšší. Připsala i informaci, že matka chce na soud sdělit, že jsme úmyslně neuvedli celkovou výši dlužného výživného. Jelikož manžel si je vědom, že nehradil výživné v plné výši, že nemáme doklady o úhradach za celou dobu od roku 2010 a že je pochybení na naší straně nechceme žádným způsobem rozporovat celkovou částku dlužného výživného. Chceme jen najít řešení jak pokračovat v insolvenci a dát vše do pořádku. Jen teď nevíme co dělat. Ins. správkyni se nemůžeme dovolat abychom zjistili její postoj k celé věci. Jenže teď je v nás obava, že kvůli tomu dojde ke zrušení insolvence. Myslíte že ta hrozba je pro nás reálná? Případně jakým způsobem by se dalo vše vyřešit? Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

v situaci, kterou popisujete nezbývá nic jiného, než  ve vyjádření správkyni vylíčit situaci tak, jak jste udělala výše. To, že  dluh na výživném nebyl uvedený v plné výši samo o sobě neznamená, že jste ho chtěli zatajit.

Ještě bych Vám doporučila, abyste nahlédli do soudního spisu ohledně zvýšení výživného, zejména do návrhu na zvýšení výživného, popř. i vyjádření sociální pracovnice, zda tam nějakou informaci o dluhu na výživném či jeho neexistenci nenajdete.  A doložit kopie těchto listin k Vašemu vyjádření jako podklad ze kterého jste při vyčíslení výše dluhy vycházeli. 

Pokud by k úhradě výživného docházelo  převodem z účtu, bylo by možné požádat banku i výpis těchto plateb. I když asi jen za část období s ohledem na poměrně dlouhý časový úsek.