Přezkumné jednání

Přezkumné jednání

Dobrý den, mám požádáno o insolvenci. Bylo mi povoleno oddlužení. Do 11.8.běžela lhůta pro přihlášení pohledávek. Ta nyní skončila. Byl jsem tedy informován svým správcem,že dne 18.8. v místě mého bydliště proběhne přezkumné jednání.
Rád bych se zeptal,zda-li je možné ze zákona aby mě na základě plné moci na přezkumném jednání zastupoval někdo? Např. vnuk,pokud na něj napíší plnou moc.
Mám zdravotní problémy a rád bych aby celou záležitost za mne řešil někdo jiný. Je to ze zákona možné?
IS mi totiž sdělil,že se jakožto účastník insolvenčního řízení musím přezkumnéo jednání zúčastnit a není možné,aby mě někdo zastupoval. Na internetu jsem se však dočetl,že to možné je. Mohu se tedy zeptat, jak to je?
Díky moc!

Odpověď

Dobrý den,

jestliže v Insolvenčním návrhu spojeným s návrhem na povolení oddlužení nemáte uvedou osobu oprávněnou jednat za dlužníka – zástupce dlužníka pro celé řízení nebo zástupce dlužníka pro dílčí úkony,  musíte být na přezkumném jednání osobně přítomen ( §410 odst. 2 IZ ).