Přerušení insolvenčního řízené a zpeněžení majetkové podstaty

Přerušení insolvenčního řízené a zpeněžení majetkové podstaty

Dobrý den. Chtěla bych že zeptat. Mám přerušené oddlužení na 1 rok ze zdravotních důvodů. Vlastním auto, které mělo být zpeněženo, ale během přerušení oddlužení neprobíhá zpeněžení majetkové podstaty. Smím vozidlo prodat sama? Jestli ano jak je to pak s penězma? Musím je odevzdat nebo si je můžu nechat? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

Během přerušení průběhu oddlužení je dlužník výslovně zbaven pouze povinnosti provádět ze svých pravidelných příjmů měsíční splátky, stanovené v § 398 odst. 3. Ostatní povinnosti, které je v průběhu oddlužení povinen plnit, mu zůstávají zachovány. Přerušení průběhu oddlužení by tedy nemělo mít vliv na zpeněžování majetku, který je dlužník povinen vydat ke zpeněžení dle § 406 odst. 3 písm. e), a na povinnost k vydání tohoto majetku.

Majetek, který máte vydat správci ke zpeněžení, sama prodat nemůžete. Tím spíš si nemůžete ponechat finanční prostředky z výtěžku tohoto prodeje. Jak jsem uvedla výše, Vaše povinnost vydat majetek trvá, takže Vám nic  ve vydání majetku správci  nebrání. Zpenežení automobilu realizuje správce v souladu s usnesením o schválení oddlužení.