Přeprodaná dlužná částka

Přeprodaná dlužná částka

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat zeptat,zda může jeden exekutor preprodat pohledávku jinému exekutorovi,když už je jednou přihlášena v insolvenčním řízení.

Odpověď

Dobrý den,

přihlášení pohledávky věřitelem do insolvenčního  řízení nebrání věřiteli v tom, aby svou pohledávku  prodal. Důsledkem takového prodeje je změna v osobě věřitele, kdy nový věřitel vstupuje do řízení na místo dosavadního věřitele, o změně změřitele rozhoduje na základě jeho návrhu soud.