Přeplatek za vodu

Přeplatek za vodu

Dobrý den,

16. 4. 2021, 12:47 jste jinému uživateli na dotaz ohledně přeplatku za vodu odpověděli, že „přeplatek za vodu se dá považovat za mimořádný příjem“ a že „tento přeplatek byste tedy měli vyplatit insolvenčnímu správci“. O správnosti vaší odpovědi mám pochybnosti, neboť zálohy na vodu uživatel nejspíše hradil z nezabavitelného minima a opravdu nechápu, na základě čeho by se se takový přeplatek při vyúčtování dal považovat za příjem. Stejnou logikou bych měl pravděpodobně odevzdat insolvenčnímu správci i peníze, které dostanu nazpět v supermarketu. Můžete tedy, prosím, rozvést, z čeho jste při své odpovědi vycházeli?

Odpověď

Dobrý den,

předmětná odpověď je právním názorem naší poradny. Máte-li jiný názor, respektujeme ho. Existuje mnoho situací, na které existují různé a často protichůdné právní názory. Náš názor vychází ze skutečnosti, že přeplatek za nějakou službu (vodu, elektřinu, plyn), stejně jako jiné přeplatky (např. na dani z příjmu), mají charakter mimořádného příjmu. Je to příjem, který není pravidelný jako např. mzda, přičemž jeden rok může vzniknout přeplatek a druhý rok nedoplatek. Tyto aspekty podle našeho názoru činí z přeplatků mimořádný příjem, který je dlužník povinen dle § 412 odst. 1, písm. b) insolvenčního zákona vydat insolvenčnímu správci.