Přeplatek na insolvenci

Přeplatek na insolvenci

Dobrý den, insolvence se začala 12/2020 a měla být na 5 let. Na dotaz zůstatku, který je nutný k ukončení insolvence byla uvedena částka INS 140 tis. 11/2022 byla tato částka ve stejný měsíc dotazu uhrazena. Přibližně za 14 dnů byl termín výplaty že zaměstnání. Předpoklad byl, že již nebude provedena srážka. Bohužel srážka byla opět provedena. Přeplatek na insolvenci nyní činí 47 tis. Insolvenční správce se zatím nijak nevyjádřil a soud o celé záležitosti není dosud informován. 15.9.2022 byl řádně podán přehled příjmů za 6 měsíců a dosud nebylo vyvěšeno na stránkách vyjádření a přehled o uspokojení věřitelů apod. Částku ins sdělil po telefonu… Dle předešlých výsledků INS na přehled 6 mes. byla vždy pochybnost a ve výsledku INS dle mého výpočtu vc.zahrnutych poplatků pro INS jsem došla k závěru že se někam vytratilo 60 tis, další půlrok už to bylo téměř 140 tis. Psala sem email na soud. A ten mi sdělil , že se tím nebude zaobírat pokud nebude ve smyslu nějakého paragrafu….což jsem jakožto laik již neřešila. Prosím kam se obrátit a zjistit pravdu kolik bylo opravdu splaceno a jak se domoci a ta jak dlouho to bude vráceno ( přeplatek) a jak docílit aby mi již nebylo ztrhavano z výplaty a za jak dlouho bude insolvence ukončena a za jak dlouho mohu počítat nebo urychlit výmaz z rejstříku. Jsem jinak dost diskriminována v oblastech zaměstnání, které jsem dříve vykonávala a s insolvenci mě nepřijmou. A ani nevím jestli mě přijmou i po ukončení pokud tam budu stále viset. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud jste před více jak měsícem zaplatila částku, kterou Vám insolvenční správce vyčíslil jako částku potřebnou k doplacení všech pohledávek (tedy vč. odměny insolvenčního správce), a v insolvenčním rejstříku se neobjevila zpráva insolvenčního správce o splnění oddlužení, doporučuji Vám, abyste soudu napsala, že jste toho a toho dne zaplatila na účet insolvenčního správce částku tu a tu (přiložte doklad o zaplacení), kterou Vám insolvenční správce vyčíslil jako částku potřebnou k doplacení všech pohledávek, ale že insolvenční správce dosud nepodal zprávu o splnění oddlužení, a že tedy žádáte soud o prošetření této záležitosti. Insolvenční soud by měl, v rámci své dohlédací činnosti, vyzvat insolvenčního správce, aby se k Vašemu podání vyjádřil.

Srážky ze mzdy Vám budou prováděny do doby, než insolvenční správce oznámí zaměstnavateli, aby už srážky neprováděl. Případný přeplatek Vám vrátí insolvenční správce. O tom, kolik dlužník již zaplatil, podává zprávu insolvenční správce soudu v soudem určených termínech. Tyto zprávy zveřejňuje soud v insolvenčním rejstříku. Nepodává-li insolvenční správce tyto zprávy v určených termínech, nebo obsahují-li tyto zprávy chybné informace, může na to dlužník upozornit insolvenční soud, který vyzve insolvenčního správce k nápravě.

Vaše údaje budou z insolvenčního rejstříku vymazány automaticky po uplynutí 5 let od skončení insolvenčního řízení. K ukončení oddlužení je nutné, aby insolvenční správce podal soudu zprávu o splnění oddlužení, na základě které, doporučí-li to, insolvenční soud osvobodí dlužníka od placení zbylých pohledávek. Právní mocí usnesení, jímž soud vezme na vědomí splnění oddlužení, a osvobodí dlužníka od placení zbylých pohledávek, insolvenční řízení končí.