Přeplatek na dani z příjmu při povoleném oddlužení

Přeplatek na dani z příjmu při povoleném oddlužení

Dobrý den, na základě podaného daňového přiznání mi vznikl přeplatek na dani z příjmu fyzických osob. Tento přeplatek byl evidován na mém osobním daňovém účtu a já jsem nyní požádal finanční úřad o jeho vyplacení na můj bankovní účet. Zároveň se nacházím v situaci, kdy mi bylo povoleno oddlužení, ale ještě nebylo schváleno. Chápu správně, že pokud ten přeplatek dorazí na můj účet před zveřejněním rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku, mohu si jej ponechat?

Odpověď

Dobrý den, 

pokud již vaše pohledávka z přeplatku na dani existovala v době podání návrhu, měla být uvedena v seznamu majetku. Potom bude záležet na formě schváleného oddlužení. Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty bude realizována i tato pohledávka, popř. prostředky, které Vám z ní byly vyplaceny. Pokud soud schválí oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetku, bude soud rozhodovat zda a popř. který majetek, počítaje v to i pohledávku z daňového přeplatku, se zpeněží. Pokud jste tuto pohledávku do seznamu majetku neuvedl, ač jste tak měl učinit, zpeněží ji  správce bez ohledu na to, jaká forma oddlužení Vám bude schválena.