Preplatek

Preplatek

Dobrý den, mám dotaz zda může exekutor zabavit přeplatek za vodu a teplo. Byt je můj v SVJ. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den,

na Vaši otázku existují dva opačné názory. Svým způsobem je přeplatek za služby spojené s užíváním bytu mimořádným příjmem a mimořádné příjmy je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci. Na druhou stranu je tu názor, že pokud přeplatek vznikl z plateb, které dlužník prováděl ze své nezabavitelné částky, pak se tento přeplatek považuje za majetek, který není povinen vydat insolvenčnímu správci.

Pokud byl přeplatek vyplacen Vám a Váš insolvenční správce jej od Vás požaduje, napište mu, že se nejedná o majetek, který byste byl povinen mu vydat, protože se jedná de facto o část Vaší nezabavitelné částky. Bude-li si správce trvat na svém, bude muset podat k soudu návrh na vydání rozhodnutí, že jste povinen odevzdat mu tento majetek (přeplatek). O věci by pak rozhodl soud.

Jestliže byl přeplatek vyplacen na účet insolvenčního správce, můžete jej vyzvat, aby Vám jej vrátil, a to opět s argumentem, že se jedná o majetek, který představuje část Vaší nezabavitelné částky a že takový majetek mu nejste povinen vydat. Nevydá-li Vám ho správce, musel byste se obrátit na soud Vy a domáhat se rozhodnutí, že je správce povinen Vám tento přeplatek vydat. Jak by se to ale řešilo, kdyby Vám dal soud zapravdu, to si nedokáži moc představit, protože správce ty peníze už nemá, neboť je už rozdělil mezi věřitele.