Přeplatek

Přeplatek

Dobrý den,

mám dotaz ohledně insolvence. Dne 29. 11. 2019 mi bylo vydáno rozhodnutí insolvenčního soudu o oddlužení. Dne 07.07.2020 bylo vydáno usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Do doby než bylo vydáno usnesení od schválení oddlužení mi byla deponována mzda. Celkový dluh je 363 557KČ + insolvečnímu správci by mělo být strženo 18 360KČ, celkem tedy 381 917. Do dnešního dne jsem zaplatil 385 830 včetně doponované mzdy, tedy více jak 100% dluhů i s platbou pro ins. správce. V následujícíh dnech bych měl obdržet mzdu ale opět si insolveční správce vymínil stržení plné srážky, což je kolem 30 000KČ. Chci se tedy zda na to má právo, i když už byl dluh ze 100% splacen či nikoliv. Protože mi bylo řečeno, že dokud nerozhodne soud tak mi můžou pořád strhávat srážky ze mzdy. A ať se nebojím, že mi přeplatky poté vrátí.

Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

smyslem oddlužení je uspokojení pohledávek všech věřitelů max. do výše 100% jejich zjištěných pohledávek. Jestliže dlužník splatil 100% zjištěných pohledávek, odpadá důvod k tomu, aby mu byly nadále prováděny srážky. Po zaplacení 100% zjištěných pohledávek je povinností insolvenčního správce podat bez zbytečného odkladu zprávu insolvenčnímu soudu o splnění oddlužení. Zároveň by měl insolvenční správce oznámit plátci příjmu (zaměstnavateli), aby již neprováděl insolvenční srážky. Pokud Váš insolvenční správce nedal pokyn Vašemu zaměstnavateli, aby Vám přestal provádět insolvenční srážky, dá se to vnímat jako určité porušení povinností insolvenčního správce. Můžete se obrátit (písemně) na insolvenční soud, popsat nastalou situaci a informovat jej, že insolvenční správce nedal pokyn Vašemu zaměstnavateli, aby Vám přestal provádět insolvenční srážky, čímž dochází zbytečně k přeplatku, a Vy nemůžete s těmi penězi (přeplatkem) disponovat, což považujete za protiprávní. Než však soud Vaši “stížnost” vyřídí, dojde, bohužel, k vyplacení další mzdy a navýšení přeplatku. Mohl byste také zkusit požádat mzdovou účetní, aby si u insolvenčního správce ověřila, že jste již splatil 100% zjištěných pohledávek. Mzdová účetní by pak mohla odmítnout provádět další srážky a Vy byste tak již obdržel celou mzdu.