Předkupní právo – zděděná nemovitost

Předkupní právo – zděděná nemovitost

Dobrý den, prosím o radu: manželovo sestra byla v insolvenci, cca v polovině splácení jim zemřel otec, zdědili po něm každý polovinu nemovitosti. Její polovina byla v rámci řízení nabídnuta k prodeji. Manžel nabídku dal, ale zřejmě nižší, než jakou měl správce představu, nereagoval na ní. Zájem o její podíl na nemovitosti má její dcera, která požádala soud o výjimku – prodej mezi osobami blízkými § 295 IZ, zájem má i můj manžel.
Má jako spoluvlastník předkupní právo? Vím, že od 1.7.2020 je změna. Event. jak postupovat? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

k důvodům, proč  insolvenční správce na nabídku Vašeho manžela k odkoupení podílu na nemovitosti nereagoval, se vyjádřit nemohu. Neznám konkrétní situaci. Nicméně Váš manžel jako bratr dlužnice je osoba dlužnici blízká a tudíž  se na něj také vztahuje zákaz nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, pokud neměl/nemá soudem povolenou výjimku. Vzhledem k tomu, že Váš manžel spoluvlastnický podíl zdědil, podle Vámi zmiňované novely občanského zákoníku, která bude účinná od 01.07.2020, má manžel předkupní právo  po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví. Toto předkupní právo neplatí, pokud spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé, což je dcera dlužnice. Takže vidíte, že po 01.07.2020 bude předkupní právo manžela velmi omezené. Považuji ještě za důležité zmínit přechodná ustanovení novely, podle kterých dospěla-li povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, trvá předkupní právo předkupníka i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Pokud má Váš manžel o odkoupení spoluvlastnického podílu zájem, musí požádat soud o výjimku ze zákazu nabývaání majetku z majetkové podstaty. Zda mu bude svědčit předkupní právo bude záležet na době, která uplynula od nabytí spoluvlastnického podílu  a stavu prodeje nemovitosti.