Předčasný výmaz z insolvenčního rejstříku

Předčasný výmaz z insolvenčního rejstříku

Dobrý den, ráda bych se informovala na předčasný výmaz z insolvenčního rejstříku. Měla jsem nějaké své dluhy, které jsem včas a řádně splácela, poté jsem však nějaké dluhy zdědila po svém otci. Tyto dluhy byly již nad mé síly a požádala jsem proto o oddlužení. Insolvence a oddlužení mi bylo schváleno. Začala jsem pracovat na mnoha brigádách, které jsem měla ke svému stálému zaměstnání a do 15 měsíců jsem splatila 100 % všech svých závazků. Nyní mám již skoro 4 roky po insolvenci a ráda bych požádala s manželem o hypotéku. Již jsme byli na konzultacích v bance. Mám velkou peněžní rezervu i vysoký plat, jediný můj “škraloup” je tedy tato insolvence, která byla způsobena zděděnými dluhy, na které jsem již nestačila. Zajímá mě proto, jaká je šance, že pokud požádám o předčasné vymazání z rejstříku, že mi bude vyhověno. V insolvenčním zákonu jsem nalezla jen, že se o to dá požádat. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

údaje o dlužníkovi, který byl osvobozen od placení zbylých pohledávek (platí to i o dlužníkovi, který splatil 100% přihlášených pohledávek), znepřístupní soud veřejnosti po uplynutí 5 let od skončení insolvenčního řízení. Dřívější výmaz údajů v tomto případě není možný. Soud vymaže údaje o dlužníkovi na jeho žádost jen v případě, že soud nerozhodl, resp. nevydal usnesení o úpadku (tzn. že došlo ke zpětvzetí insolvenčního návrhu nebo k jeho odmítnutí anebo k jeho zamítnutí).