Předčasné splacení dluhů

Předčasné splacení dluhů

Dobrý den, přítel má insolvenci s měsíční částkou 7000. Chci se zeptat, jestli je možné občas poslat více, než je stanovena částka. Například v případe prémií v práci apod. Když budeme např. půl roku splácet dvojnásobek, splatí se insolvence o půl roku dřív?

Odpověď

Před uplynutím zákonem stanovené lhůty pro trvání splátkového kalendáře může oddlužení skončit jen v případě, že dlužník uhradí zjištěné pohledávky a náklady správce v celé výši. V řízeních, u kterých bylo o úpadku rozhodnuto po 01.06.2019 může oddlužení skončit také v případě, že se dlužníkovi podaří uhradit 60% zjištěných pohledávek ve lhůtě 36 měsíců. V ostatních případech zvýšené splátky znamenají vyšší míru zaplacení pohledávek věřitelů, ale nevedou k předčasnému skončení oddlužení.