Před schválením insolvence

Před schválením insolvence

Dobrý den, nyní mám povoleno oddlužení, věřitele již přihlásili své pohledávky a někdy ke konci března budu mít ještě jedno přezkumné jednání s IS kvůli doplnění resp. opravy jedné pohledávky. Pár dní zpět mi přišel email od společnosti, která svůj dluh nepřihlásila, že zahajují inkaso dlužné částky. IS jsem o tomto informovala, zatím bez reakce. Musím věřiteli nějak odpovídat, co se s pohledávkou stane? Co to pro mě znamená? Může to nějak ohrozit schválení insolvence? Děkuji za informaci.

Odpověď

Dobrý den,

předpokldám, že se jedná o závazek, který vznikl před podáním  návrhu na soud. Skutečnost, že  věřitel takový závazek nepřihlásil do Vašeho insolvenčního řízení by neměla  mít na schválení oddlužení negativní vliv. Dlužník nemá povinnost věřitele o zahájení insolvenčního řízení informovat. Nemá ani povinnost v návrhu na oddlužení uvádět všechny svoje závazky. Na vašem místě bych věřitele informovala o tom, že jsem v insolvenčním řízení,  mimo které jeho závazek nemohu hradit.

V případě, že by se jednalo o závazek, který vznikl po zahájení insolvenčního řízení, byl by to nový dluh, který pod režim insolvence nespadá a který jste ovinna uhradit mimo insolvenci. Pokud by takový dluh věřitel začal exekučně vymáhat bylo by to důvodem pro neschválení oddlužení nebo zrušení již schváleného oddlužení.