Před schválením insolvence

Před schválením insolvence

Dobrý den, mám před schválením insolvence akt. povoleno oddlužení. Mám jednu nepřednostní exekuci. Zajímá mě, jak velkou částku mi bude nyní strhávat zaměstnavatel, zda za exekuci nebo již jako kdyby se jednalo o schválenou insolvenci? Předchozí zam. mi totiž strhával splátku nepřednostní exekuce a nynější již splátku, jako by byla IS schválena, což si myslím, že je špatně – částky jsou diametrálně odlišné. Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

někteří insolvenční správci poté, co soud vydá usnesení o úpadku, vyzývají plátce příjmu dlužníka (zaměstnavatel, Česká správa sociálního zabezpečení), aby z jeho příjmu začali provádět “insolvenční” srážky. Tento požadavek opírají o skutečnost, že do majetkové podstaty dlužníka spadá i část příjmu dlužníka, a to právě v rozsahu “insolvenčních” srážek, resp. v rozsahu, v jakém mohou být při výkonu exekuce prováděny srážky z příjmu pro přednostní pohledávky. A jelikož po novele insolvenčního zákona (účinnost od 1.6.2019) dochází při oddlužení vždy ke zpeněžení majetkové podstaty (majetku), je postup insolvenčních správců spočívající v zajišťování majetkové podstaty (získávání části příjmu dlužníka) dle našeho názoru správný.