Právní moc

Právní moc

Můj přítel, pan Roman Konyvka, podal insolvenční návrh, který posléze vzal zpět ( viz KSPH 66 INS 4660/2021 ). Hrozila mu dražba, proto z opatrnosti podal insolvenční návrh bez návrhu na povolení oddlužení. Vzhledem k tomu, že se sám nacházím v oddlužení ( viz KSPL 27 INS 7147/2020 ), obrátil se na mne s dotazem, zda insolvenční řízení KSPH 66 INS 4660/2021 končí zveřejněním usnesení, nebo až právní mocí tohoto usnesení. Rád by totiž podal nový návrh co nejdříve a nerad by udělal nějakou chybu. Děkuji předem za případnou odpověď.
S úctou
Ing. Jaroslav Komora, CSc.
+420 602 248 248

Odpověď

Dobrý den,

insolvenční řízení končí až právní mocí rozhodnutí, kterým soud řízení zastavil.