Pracovní úraz

Pracovní úraz

Dobrý den, chtěla bych se prosím zeptat. Měla jsem úraz v práci a peníze už přišli správci na účet. Mám nárok na bolestné a vynaložení nákladů na dopravu k lékaři? Nebo vše si nechá insolvenční správce. A ještě v zaměstnání jsem dostala do výplaty bonus na dítě náleží mě nebo insolvenční mu správci. Děkuji a prosím o odpověď

Odpověď

Dobrý den,

úrazové pojištění představuje tzv. obnosové pojištění (při pojistné události je vyplácena dohodnutá částka). Příjem z obnosového pojištění je tzv. mimořádný příjem. Zákon stanoví, jaké mimořádné příjmy není dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci. Mezi těmito příjmy však plnění (příjem) z obnosového pojištění uvedeno není, proto je dlužník povinen vydat takový příjem insolvenčnímu správci.

Srážky ze mzdy se provádí z čisté mzdy. Pokud tedy byl součástí čisté mzdy i daňový bonus, je primárně v pořádku, že Vám byla jeho větší část sražena a poukázána na účet insolvenčního správce. Můžete podat u insolvenčního správce návrh na vynětí daňového bonusu z majetkové podstaty a tvrdit, že daňový bonus není příjem, který jste povinna mu vydat, protože v insolvenci lze postihnout stejný majetek jako v exekuci, přičemž v exekuci daňový bohus postihnout nelze. Nevyhoví-li insolvenční správce Vašemu návrhu, rozhodne o něm soud. Nutno dodat, že existuje i druhý (protichůdný) názor, který tvrdí, že daňový bonus je dlužník povinen vydat insolvenčnímu správci, protože tento příjem není vyjmenován mezi (mimořádnými) příjmy, které dlužník není povinen vydat insolvenčnímu správci.