Práce na černo

Práce na černo

Dobrý den,
jak mám postupovat, když vím, že dlužník v insolvenci pracuje na černo.
Insolvenční správce to přehlíží, policie mi řekla, že nemá čas hlídat každého, a že tak to dělá každý dlužník. Soud pověřil IS, aby moje oznámení prověřil. Ten se jen dotázal dlužníka, zda je to pravda. Dlužník to samozřejmě popřel a připojil dobrozdání svých zákazníků, že veškeré práce v hodnotě desítek tisíc korun dělal zdarma jako kamarád. To jak IS, tak soudu stačilo a dál se tím nezabýval.

Odpověď

Dobrý den,

prokázat práci na černo není úplně jednoduché a správce má omezené možnosti. Jestliže zákazníci Vašeho dlužníka potrvdili, že pro ně pracoval zdarma, nemá správce jak prokázat opak.

Podle mého názoru by bylo možné činnost dlužníka posoudit ještě z časového hlediska. Pokud by  práce na černo byly většího rozsahu včetně časových nároků a dlužník neměl oficiálně plný pracovní úvazek, popř. jako OSVČ vykazoval činnost v nižším objemu, dalo by se jeho chování považovat za obcházení povinnosti vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost zakotvenou v ust. § 412 odst.1 pís.a)  insolvenčního zákona. Jestliže ale i po této stránce nelze chování dlužníka nic vytknout, domnívám se, že správce nemá jinou možnost, jak jeho chování prokázat.