Povinost

Povinost

Dobrý den,
prosím Vás, jsem povinen zajistit klíče od nemovitosti která bude speněžena v rámci insolvenčního řízení ?

Odpověď

Dobrý den,

Váš dotaz je bohužel velmi obecný a nelze na něj kokrétně odpovědět. Obecně mohu konstatovat že jako vlastník/spoluvlastník zpeněžované nemovitosti je Vaše povinnost zpřístupnit nemovitost  insolvenčnímu správci za účelem případného soupisu movitých věcí a dále jmenovanému soudnímu znalci za účelem prohlídky nemovitosti k vypracování znaleckého posudku pro stanovení ceny zpeněžované nemovitosti. Přechodem vlastnického práva po zpeněžení nemovitosti zanikná Vaše právo ji užívat a máte povinnost nemovitost vyklidit.