Povinnost zaměstnavatele

Povinnost zaměstnavatele

Je zaměstnavatel povinen zjišťovat o svém zaměstnanci zdali je v insolvenci?

Odpověď

Dobrý den,

zaměstnavatel není povinen zjišťovat, zda vůči jeho zaměstnanci probíhá insolvenční řízení. Zaměstnavateli doručuje soud usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, jímž přikazuje zaměstnavateli provádět ze mzdy dlužníka insolvenční srážky. Pokud dlužník změní v průběhu plnění splátkového kalendáře zaměstnavatele, je dlužník povinen informovat nového zaměstnavatele o tom, že vůči němu probíhá insolvenční řízení, resp. že mu bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře (dlužník by měl zaměstnavateli, resp. mzdové účtárně předložit usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře).