Porušování podmínek oddlužení

Porušování podmínek oddlužení

Dobrý den, dostala jsem včera od IS upozornění na neplnění podmínek oddlužení. Mám schválené oddlužení formou splátkového kalendáře s prodejem majetkové podstaty rodinného domu. Mzdu si vyplácím ze své společnosti. V listopadu 2020 jsem zaslala insolvenčnímu správci dotaz, v jaké výši mám zasílat splátku. Bylo mi sděleno, že pokud můj čistý příjem činí 10 000,-Kč, tak je splátka 1418,-Kč, které zaměstnavatel pravidelně zasílá podle platebních instrukcí zaslaných od IS. Nyní mi IS sdělil, že dlouhodobě neplním povinnosti oddlužení, protože nesplácím zákonnou výši 2400,-Kč. A požaduje po mě okamžitou úhradu dluhu. Když jsem se ho dnes opět dotázala jaká je tedy správná výše splátky při čistém příjmu, byla mi opět písemně sdělena splátka 1418,-Kč. Moje řízení je velmi komplikované, protože bylo účelově zahájeno, aby došlo k prodeji nemovitosti. V řízení běží několik sporů včetně vylučovací žaloby, kterou podali mojí příbuzní, kteří odmítají dům opustit. Jak je možné, že mě IS upozorňuje na neplnění řádného splácení až po takové době? A jak je možné, že mi po mém písemném dotazu zase pošle jinou splátku než kterou po mě požaduje v písemném upozornění? Mohu si na něj stěžovat? Je vůbec tento postup v souladu se zákonem?

Odpověď

Dobrý den,

je potřeba si uvědomit, že výše srážky z příjmu dlužníka a minimální splátka do oddlužení  nemusí být totožné, což je i Vaše situace. Z příjmu ve výši 10 000,– Kč lze skutečně provést srážku ve výši 1 418,– Kč. Takže na Váš dotaz správce odpovídal správně. Nicméně minimální splátka pro oddlužení se pohybuje ve výši 2 200,–Kč –  2500,– Kč a to v závislosti na počtu přihlášených pohledávek, popř. na výši pohledávek za majetkovou podstatou nebo jim na roveň postaveným. Z výše uvedeného je zřejmé, že srážka z Vašeho příjmu nepokryje minimální splátku do oddlužení. V takovém případě je potřeba buď navýšit příjem na potřebnou výši, aby bylo možné provádět alespoň minimální splátku, nebo navýšit splátku do oddlužení např. na základě darovací smlouvy. Neschopnost hradit splátky v zákonem stanovené výši je skutečně důvodem pro zrušení schváleného oddlužení. Stejně tak je nutné splatit nedoplatek vzniklý na splátkách, na čemž se se správcem můžete dohodnout.