Popření zajištěné pohledávky

Popření zajištěné pohledávky

Dobrý den,
podala jsem přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení , pohledávka byla omylem napsána jako zajištěná. Nyní jsem obdržela dopis vyrozumění o popření zajištěné pohledávky insolvenční správcem.Zajištěné pohledávky nebyly vůbec uspokojeny. Je možné ještě tuto pohledávku opravit jako nezajištěnou, tak aby byla alespon z části uspokojena? /Soud povolil oddlužení/

Odpověď

Dobrý den,

jestliže jste jen chybně v přihlášce uvedla zajištění pohledávky, měl insolvenční správce popřít jen právo na uspokojení pohledávky ze zajištění. V případě, že by se tak stalo, měla jste do 1 měsíce od obdržení vyrozumění popření pohledávky podat incidenční žalobu ( pokud se jedná o pohledávku nevykonatelnou ). Jestliže je pohledávka vykonatelná, měl tak učinit ve stejné lhůtě insolvenční správce. Jestliže lhůta uplynula marně, nelze bohužel situaci již nijak napravit.