popření přihlášky a náklady řízení

popření přihlášky a náklady řízení

Dobrý den,
jako dlužník chci popřít přihlášku věřitele.
Co se následně stane, když prohraji spor a bude přiznána povinnost uhradit náhradu nákladů řízení.

bude to jako nový dluh po návrhu oddlužení ?
nebo o tyto vzniklé náklady se zvýší přihláška věřitele ?
nebo budu muset tyto náklady uhradit mimo ins. řízení jako třeba ze své nezabavitelné části mzdy ?
nebo se tyto nákldy stanou pohledávkou za mejetkou podstatou ?
Co se stane když je tedy budu muset zaplatit mimo ins. řízení a nezaplatím tyto náklady ? bude mě zrušeno oddlužení ? nebo třeba na konci řízení nebudu kvůli tomu osvobozen ?
děkuji moc za Vaši odpověď

Odpověď

Dobrý den,

pokud popřete nevykonatelnou pohledávku a věřitel, jehož pohledávku popřete, podá žalobu na určení pohledávky a insolvenční soud mu pohledávku přizná a Vám uloží povinnost zaplatit věřiteli náhradu nákladů řízení, pak se tyto náklady řízení považují za přihlášenou pohledávku a uspokojí se ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Nejednalo by se tedy o nový dluh, jehož nezaplacením by mohlo dojít ke zrušení oddlužení.