Popření přihlášky a náklady řízení

Popření přihlášky a náklady řízení

děkuji za odpověď v (16:42)
ale jak by to bylo a vykontelnou příhláškou

bude to jako nový dluh po návrhu oddlužení ?
nebo se tyto nákldy stanou pohledávkou za mejetkou podstatou ?

Co se stane když je tedy budu muset zaplatit mimo ins. řízení a nezaplatím tyto náklady ? bude mě zrušeno oddlužení ? nebo třeba na konci řízení nebudu kvůli tomu osvobozen ?
děkuji moc za Vaši odpověď

Odpověď

Dobrý den,

za trvání účinků oddlužení  může vykonatelnopu pohledávku dlužník popřít do pravosti nebo výše pouze z důvodů, pro které by jinak mohlo dojít k zastavení výkonu rozhodnutí /exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo pro promlčení. Jestliže dlužník v oddlužení popře vykonatelnou pohledávku, má toto popření stejné účinky jako popření pohledávky insolvečním správcem. To znamená, že v zákonem stanovené lhůtě musí být podána žaloba na popření pohledávky. Žalobu bude podávat  správce proti věřiteli popřené pohledávky. Ohledně nákladů řízení platí, že proti insolvenčnímu  správci náhrada nákladů účastníkům nepřísluší. Pokud jde o  případnou náhradu nákladů přiznaných vůči dlužníkovi platí i u vykonatelné pohledávky, co již bylo uvedeno dříve t.j., že náhrada nákladů se pokládá za přihlášenou pohledávku, která se uspokojí ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se spor vedl. Pokud správce žalobu nepodá, považuje se pohledávka bez dalšího za zjištěnou.