Popření přihlášené pohledávky

Popření přihlášené pohledávky

Jak mám postupovat když se mi do insolvenčního návrhu přihlásil věřitel od kterého máme dokumenty prokazující ukončení exekuce celým zaplaceným dluhem před skoro dvěma lety a nyní se přezto přihlásil. Děkuji

Odpověď

Přihlášené pohledávky můžete popírat nejpozději na jednání (pohovoru) u insolvenčního správce. Na toto jednání si tedy s sebou přineste dokument prokazující zánik pohledávky, resp. její zaplacení a pohledávku popřete co do pravosti. Pokud tuto pohledávku popře i Váš insolvenční správce (zeptejte se ho na to při jednání), podá proti věřiteli žalobu na určení této pohledávky. Soud pak rozhodne, zda se k této pohledávce bude přihlížet či nikoliv. Pozor, pokud tuto pohledávku nepopře insolvenční správce, musel byste žalobu proti věřiteli podat Vy sám, resp. prostřednictvím Vašeho právního zástupce.