Popření platnosti rozhodčí doložky

Popření platnosti rozhodčí doložky

Dobrý den, měl bych jeden dotaz ohledně rozhodčího nálezu. Teď jsem v insolvenčním rizeni cca 14dnu, tedy jen v ty vyhlášce. Můj dotaz by byl, zda můžu pak napadnou tu rozhodčí položku u insolvenčního správce? Právník mi rekl, že to je možné, ale nevím co by mě čekalo a neb abych si to nějak nepohoršila. Byl bych rád, kdyby to šlo. Myslím že snížení dluhu by pro mě byl aspoň trochu dobré. Děkuji za odpověď

Odpověď

Pokud jste nepopírala pohledávku popř. její část již v seznamu závazků, který je přílohou návrhu, můžete tak učinit na přezkumném jednání se správcem.  Jestliže se domníváte, že  rozhodčí doložka nebyla  platně sjednána, můžete namítat její neplatnost a tím vykonatelnost pohledávky a popírat minimálně náklady rozhodčího popř. i exekučního řízení.  Důvody a možnost  popření  doporučuji vždy se správcem probrat.