Odškodnění

Odškodnění

Dobrý den,
Soudil jsem se o odškodnění. Soud jsem prohrál a soud mi nařídil, že mám uhradit soudní výlohy žalované. Jsem samoživitel a v insolvenci a takoví obnos nejsem schopen uhradit. Co se bude dít nebo jaký bude postup když nemám prostředky na úhradu kterou mi soud vyměřil. Jaké jsou možnosti popřípadě jak se mohu bránit, aby mi nevznikl další dluh.
Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

soud může zrušit schválené oddlužení v případě, že v průběhu oddlužení dojde k zahájení exekuce pro nový dluh dlužníka. Aby nedošlo k zahájení exekuce, musel byste se dohodnout na způsobu zaplacení nákladů právního zastoupení protistrany. Nedojde-li k takové dohodě, bude pro tento dluh zahájena exekuce a insolvenční soud Vám z tohoto důvodu může zrušit schválené oddlužení.