Poloviční úvazek

Poloviční úvazek

Dobrý den, jsem v insolvenci rok, 10 měsíců jsem pracovala na plný úvazek, a 2 měsíce byla na úřadě práce, což bylo vše v pořádku, od září tohoto roku jsem nastoupila na poloviční úvazek, jsem schopná posílat každý měsíc řadně a včas platit splátku 3700 danou soudně. Ptám se je nutností mít plný úvazek, když plnim řadně danou splátku? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

pokud Vám soud povolil paušální splátku ve výši 3 700 Kč, učinil tak s ohledem na Vaši tehdejší situaci (tj. situace ke dni rozhodnutí o schválení oddlužení). K insolvenčnímu návrhu jste přiložila čestné prohlášení, že se budete snažit navyšovat si své příjmy. Z tohoto pohledu byste tedy měla usilovat o získání co nejvyššího příjmu, přičemž vyššího příjmu dosáhnete, budete-li mít pracovní smlouvu na plný úvazek. Jestliže se Vám podaří zvýšit si příjem, měla byste o tom informovat insolvenčního správce a také soud. Soud by pak mohl změnit (zvýšit) výši insolvenční splátky tak, aby odpovídala Vaší aktuální situaci. Po skončení splátkového kalendáře, nesplatíte-li alespoň 30% nezajištěných pohledávek, bude soud posuzovat, zda jste se dostatečně snažila, resp. zda jste si navýšila příjem, příp. proč se tak nestalo. Pokud soud dospěje k závěru, že jste se dostatečně nesnažila navyšovat svůj příjem, neosvobodí Vás od placení zbylých závazků. Proto by bylo vhodné, abyste si navýšila příjem, resp. abyste měla pracovní smlouvu na plný úvazek, nebo několik kratších úvazků.