Přehlédnutá pokuta

Přehlédnutá pokuta

Dobry den, resil jsem nyni daně a zjistil jsem ze urad poslal zadost o ztrhnuti pokuty 1800 kc za rychlost, stalo se to v roce 2020 a ja o tom vlastne ani nevedel protoze jsme se porad stehovali. Od roku 2021 mam insolvenci, mají pravo si to strhnout? Dekuji

Odpověď

Dobrý den,

jestliže rozhodnutí, jímž Vám byla uložena povinnost zaplatit pokutu za překročení nejvyšší povolené rychlosti, nabylo právní moci před rozhodnutím o úpadku, pak se jedná o pohledávku, na kterou se vztahují účinky insolvenčního řízení. V takovém případě nemůže být taková pohledávka uspokojena přednostně před ostatními pohledávkami z majetkové podstaty. Navíc Vámi popsaná pohledávka představuje tzv. mimosmluvní sankci, která se v insolvenčním řízení vůbec neuspokojuje.

Pokud však rozhodnutí, jímž Vám byla uložena povinnost zaplatit pokutu za překročení nejvyšší povolené rychlosti, nabylo právní moci po rozhodnutí o úpadku, jedná se o novou pohledávku, na kterou se účinky insolvenčního řízení nevztahují. V takovém případě je možné takovou pohledávku vymáhat (lze pro ni nařídit i exekuci), ale nemůže být na její uspokojení použit majetek, který má být použit pro uspokojení přihlášených (a zjištěných) pohledávek v insolvenčním řízení. Jinak řečeno všechen tzv. postižitelný majetek (zejm. zabavitelná část z příjmu, prostředky na bankovním účtu, movitý a nemovitý majetek, pohledávky, mezi něž patří i pohledávka z přeplatku na dani z příjmu fyzických osob) nemůže být postižen pro pohledávky, které vznikly po rozhodnutí o úpadku.

Doporučuji Vám informovat o celé záležitosti Vašeho insolvenčního správce. Zjistí-li insolvenční správce, že byl neoprávněně postižen majetek, který by se měl dostat do majetkové podstaty dlužníka (např. přeplatek na dani z příjmu), měl by podniknout kroky vedoucí k získání tohoto majetku (majetek by poté zpeněžil a rozdělil mezi přihlášené věřitele jako tzv. mimořádnou splátku).